به منشی خانم جهت آموزشگاه آشنا به تایپ و کامپیوتر در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 02188337742