به ۳ نفر کارگر ساده خانم یا آقا جهت کار در کارگاه کفاشی در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 09154125138