به یک همکار خانم آشنا به اینترنت و کامپیوتر جهت امورات داخلی شرکت در قزوین نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 02833334799