به ۳ نفر کارمند تور داخلی با حداقل فوق دیپلم خانم / آقا با روابط عمومی بالا و ۳ نفر کارمند تور داخلی با حداقل فوق دیپلم خانم / آقا با روابط عمومی بالا و مسلط به زبان انگلیسی در یک شرکت هواپیمایی معتبر در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 09158106008,05138446469