به دو نفر کارمند آقا و خانم جهت کار امور زیارتی و خدماتی در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 09152062640,05133443102