به نیروی فنی حرفه ای مسلط به نرم افزار و سخت افزار جهت نصب و پشتیبانی امور اتوماسیونی به صورت دو شیفت و دارای سابقه کار در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 05137628617