به لیسانس کامپیوتر جهت دفتر خدمات قضایی در تهران محدوده ی آذری نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 02166608255