به یک آبدارچی و نظافتچی جهت کار در یک موسسه فرهنگی در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 05136012710,09152067236