به یک نفر انباردار آقا با سابقه کار آشنا به کامپیوتر و نرم افزار در اصفهان نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 03132640828