به یک نفر فروشنده خانم آشنا به کامپیوتر به صورت نیمه وقت در شهر کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 02632250101