به حسابدار خانم با سابقه مفید جهت شرکت تولیدی در تهران نیازمندیم.
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

آدرس ایمیل: nssrkh@yahoo.com , masood910@yahoo.com