به تعدادی کارگر ساده جهت کار در شرکت آسانسوری در زنجان نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 09193435024