به نیروی فروش پروازهای چارتری و فروش تورهای داخلی و خارجی در دفتر هواپیمایی در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 09151118481