به مهندس صنایع غذایی با سابقه کاری مرتبط حداقل ۳ سال در ساعت کاری ۶ الی ۱۵/۳۰ در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 09397980990