به تعدادی تراشکار نیمه ماهر و کارگر ساده زیر ۳۰ سال حقوق ۸۰۰ +بیمه در اصفهان نیازمندیم.

متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 09136531800