به منشی خانم مسلط به کامپیوتر جهت کار در شرکت بازرگانی در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 09153119238,05137529990