به یک منشی خانم یا آقا جهت انجام امور دفتری در شرکت اسپاد شرق در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 09153008918,05138535030