به لیسانس مهندسی صنایع ، مرد / زن با حداقل ۲ سال سابقه مرتبط در شرکت بسپار سازه توس در مشهد نیازمندیم.
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

آدرس ایمیل: Recruitment@polybas.com