به سرایدار مجرد با جای خواب و غذا و حقوق ۱/۳۰۰ در شمال تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 09199084761