به نیروی آقا جهت سرایداری و نگهبانی جهت کار در یک شرکت نساجی در یزد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 09378478806