شرکت پخش ناصر در شهر تبریز به ۲ نفر راننده ایسوزو با سابقه کار در پخش موادغذایی نیازمند است.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 04136379030,04136379040