به نگهبان با ضامن معتبر و جای خواب در تهران محدوده ی تهرانپارس نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 02177053090