به یکنفر آقا جهت امور انبارداری با حقوق مکفی + بیمه در شرکت بازرگانی معتبر در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 02177503171