به منشی خانم جهت پاسخگویی به تلفن در شرکت بازرگانی در تهران محدوده ی جردن نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 02122046678