به یک منشی جهت کار در شیفت صبح در آژانس شهرزاد در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 09155595505