به سه نفر کارگر ساده در شرکت فخر آذر در تبریز نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 09144139945