به تعدادی کارگر ساده آقا جهت کار در یک شرکت خدماتی در اهواز نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 06135593333,09167014472