به نیروی نگهبان فقط آقا ، با تحصیلات دیپلم با حداکثر سن ۳۰ سال با مهارت کمک های اولیه / امداد و نجات در یک شرکت بزرگ تولیدی در قزوین نیازمندیم.
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

آدرس ایمیل: ADP.INFO.REZOMEH@GMAIL.COM