شرکت سهیل گاز در زنجان به یک نفر لیسانس برق قدرت ترجیحا دارای سابقه کار نیازمند است.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 02432221670,02432221672