به سرایدار متاهل جوان جهت مجتمع مسکونی در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 09122497430