به حسابدار با سابقه و بدون سابقه در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 02632534856 , 02632548697