به یک فوق دیپلم مکانیک و بردست صافکار جهت کار در نمایندگی جیلی در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 05137623222