به تعدادی تکنسین فنی جهت نگهداری موتورخانه با حقوق مکفی در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 09126099755