به سرپرست فروش آقا با حداقل لیسانس در تمامی رشته ها و کارشناس فروش آقا و خانم با حداقل لیسانس در تمامی رشته ها با امکان آموزش زیر نظر کارشناسان برجسته کشور و دادن گواهینامه آموزش معتبر و حقوق مکفی و بیمه و پاداش مدیریتی در کارخانه لبنیات شیرانه در کازرون نیازمندیم.

تماس از ساعت ۱۰ الی ۱۶
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

تلفن: 07142376003,09013550018