به منشی خانم آشنا با کامپیوتر در اصفهان نیازمندیم.

ساعت کار ۸ الی ۱۴
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 03136244559