به کارمند آقا جهت انجام کارهای اداری از جمله بیمه و مالیات در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02155539045 , 02155539046