به یک نفر نگهبان بازنشسته در مشهد نیازمندیم.تماس ۱۲ الی ۸
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 09337054324