به انباردار آقا آشنا به نرم افزار انبارداری در محدوده ی شهریار – اندیشه نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02165611786