به تعدادی خانم جهت بخش فروش و حسابداری در شرکت حمل و نقل بین المللی توشه بران در تهران – فرودگاه امام خمینی نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 02151005188 , 09127091220