به همکار خانم جوان جهت کار در تولیدی کیف های اسپرت در اصفهان نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.
تلفن: 03134450968